Svart Terrierklubbens officiella rasutställning 2013

Välkommen till Svart Terrierklubbens officiella rasutställning
Lördagen den 6 Juli 2013 på Saxnäs BK; Öland

Domare : Maritha Östlund-Holmsten
OBS! Sista anmälningsdag 7 juni
Anmälan skickas till: Pia Ekeland, Körlinge 4, 186 91 Vallentuna
kennel.nightmare@alfa.telenordia.se

Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 och 6-9 månader 180:-
Juniorklass 9-15 månader 280:-
Unghundsklass 15-24 månader 280:-
Öppen klass 15 månader 280:-
Championklass 280:-
Veteranklass (över 8 år) 180:-

Avgiften insättes på Svart Terrierklubbens pg. 441 85 44-5

Vaccinationsbestämmelser
För att få delta måste hunden vara vaccinerad mot valpsjuka. Hundar under 1 års ålder skall vara vaccinerade vid lägst 10 veckors ålder. Förstagångsvaccination skall vara gjord senast 14 dagar innan tävlingsdagen.
SKK rekommenderar att deltagande hundar är vaccinerad mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta)
För upplysningar:
Kjell Hallgren 0708-420114, khallgren3@gmail.com
Pia Ekeland 08-51025292, kennel.nightmare@alfa.telenordia.se