På uppdrag av SKKs Centralstyrelse har Avelskommittén utarbetat en vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 2 , Avelsetik, vilken presenteras nedan.
Vägledningen finns även publicerad på SKK’s hemsida

Vägledning vid uttollkning av grundreglernas avelsparagraf

 

Vägledning vid uttollkning av grundreglernas avelsparagraf

 

Vägledning vid uttollkning av grundreglernas avelsparagraf