HUU (HYPERURICOSURIA)

HUU är en autosomal recessiv sjukdom (ärftlig).

Om hunden är drabbad av HUU så har den en onormalt hög nivå av urinsyra i urinen. Detta kan leda till bildning av urinsyrastenar, calciumstenar eller en kombination av båda i urinblåsa och njurar. Dessa stenar måste i de flesta fall avlägsnas kirurgiskt. Sjukdomstillståndet är mycket smärtsamt och svårbehandlat.

Hund som har 2 kopior av den defekta genen är genetiskt affekterad av sjukdomen. Hunden riskerar att insjukna.
Hund som har 1 kopia av den defekta genen är anlagsbärare av sjukdomen men insjuknar ej.
Både individ som är genetiskt affekterad och individ som är bärare kan föra sjukdomsanlaget vidare till avkomman. För att undvika födsel av genetiskt affekterade valpar så kan man testa hundarna innan avel. Hundar testas enkelt med ett blodprov eller svabbprov/topsas i munhålan som skickas på analys. Det är tillåtet att avla på hund som är bärare av HUU men får då endast ske i kombination med friförklarad hund.

JLPP ( Juvenile Laryngel Paralysis & Polyneuropathy)

JLPP är en autosomal recissiv sjukdom (ärftlig).

JLPP är en sjukdom som förstör delar av hundens nervsystem. Om hunden är affekterad av JLPP så visas de första symptomen när den är valp och är runt 3 månader gammal. Det börjar med att valpen har svårt att andas och svälja. Detta kan leda till att den får ned vätska i lungorna och får lunginflammation, det kan också leda till att valpen kvävs. Skallet kan även bli förändrat då struphuvudets nerver är drabbade. Om valpen överlever länge nog så fortskrider sjukdomen till nerver i bakbenen. Valpen får svårt att resa sig, får okordinerad och vinglig gång. Till slut blir bakbenenen helt förlamade och det kommer även drabba frambenen. Det finns inget botemedel mot sjukdomen.
Hund som har 2 kopior av den defekta genen är genetiskt affekterad av sjukdomen. Hunden kommer att insjukna och avlida.
Hund som har 1 kopia av den defekta genen är anlagsbärare av sjukdomen men insjuknar ej.
Det är tillåtet att avla på hund som är bärare av JLPP men får då endast ske i kombination med friförklarad hund. För att undvika födsel av affekterade valpar så kan man testa hundarna innan avel. Hundar testas enkelt med ett blodprov eller svabbprov/topsas i munhålan som skickas på analys.

Nedan visar tabellen statistiskt sett hur sjukdomsanlagen nedärvs. Procenten anger hur stor risk/chans avkomman har att bli fri, bärare eller genetiskt affekterad.

I Sverige finns inga kända dokumenterade fall att någon Rysk Svart Terrier har varit eller är genetiskt affekterad av HUU eller JLPP.
Bärare av HUU finns i Sverige men inga kända fall som är bärare av JLPP, i nuläget är det dock endast ett fåtal individer av Rysk svart terrier i Sverige som är testade.
Nedan statistik från Laboklin i Tyskland som många i nordeuropa använder sig av.