Rasklubben för Rysk Svart Terrier, som är officiell avelsavdelning för rasen, bildades 1979.

Klubben har som sitt främsta mål att förena alla Rysk Svart Terrier ägare i syfte att gemensamt arbeta för en sund utveckling av rasen, med bibehållande av rasens bruksegenskaper.

Vidare är en av klubbens uppgifter att sprida kunskaper och information om rasen. Då främst bland brukshundintresserade.

Klubben anordnar årligen ett läger där medlemmarna och andra intresserade från hela landet samlas. Klubben anordnar även klubbmästerskap i bruks och lydnad.

Klubben försöker också värna om, och bevara rasens mentalitet och har sedan 1990 årligen stått som arrangörer för MH och Korning.

Bland det fåtal individer som finns, och funnits i Sverige genom åren, har rasen varit representerad på tävlingsbanorna i spår-, sök-, rapport-, agility, viltspår, tjänstehund (bev) och lydnadsgrupperna.

Har du frågor kontaktar du oss enklast genom vårt kontaktformulär

Swish: 123 519 43 29
Plusgiro: 441 85 44 -5

Medlemsavgift: Helbetalande: 600:- (Inklusive SBK avgift)
Delbetalande: 200:-
Familjemedlem: 75:-

Klubbtidning: Ryska Posten, utkommer med 3 nummer/år.
Redaktör: Pia Ekeland

Vill du bli medlem? Använd vårt ansökningsformulär!