En exteriörbeskrivning kan göras från 12-17 månaders ålder. Då registreras resultatet enbart av Svenska Brukshundklubben.

Från 18 månader och uppåt (finns ingen övre gräns) är det officiellt och resultatet registreras av Svenska Kennelklubben.

För att hunden ska få titeln Korad registrerad hos Svenska Kennelklubben måste hunden ha ett godkänt resultat från en exteriörbeskrivning gjord då hunden är 18 månader eller äldre, och ett godkänt resultat från mentaltest MT2007.

Exteriörbeskrivningen utförs av en auktoriserad exteriörbeskrivare som fått en omfattande utbildningoch examinerats av exteriördomare i Svenska Brukshundklubben.

Vid en exteriörbeskrivning gör exteriörbeskrivaren/domaren en noggrann och detaljerad beskrivning av en enskild individ, till skillnad från en utställning där kritiken som är mera generell har med några rastypiska detaljer. Hunden mäts på olika sätt. Förtjänster, brister och avvikelser från rasstandarden noteras noggrant. Hundens exteriör redovisas i ett protokoll, med 103 punkter och som är gemensamt för alla brukshundsraser. 
Exteriörbeskrivaren kan ha en protokollförare till hjälp. Beskrivningen anges slutligen som Godkänd eller Icke godkänd exteriör för korning.

Exteriörbeskrivningen inleds med en ID-kontroll. 
Därefter kontrolleras bett och tänder. Tänk på att ta med ett tandintyg utfärdat av veterinär om hunden saknar någon tand efter en olyckshändelse. 
Mätning av mankhöjd, bröstdjup och längd utförs. Dessa kontroller fungerar även som en check på att hunden låter sig hanteras av en främmande person utan att visa någon form av ovilja eller reservation.
Huvudet gås igenom, skalle, nos, ögon och öron till exempel.
Fram- och bakparti, bland annat, hals, bröstkorg, fram- och bakben, tassar, vinkelförhållanden, kors och svans.
Ryggen synas och även rörelser med allt från spårvidd till svanshållning.
Till sist kontrolleras pälsen som till exempel kvalitet och färg.