Standard för Rysk Svart Terrier (Russkiy Tchiorny Terrier)
Grupp 2
FCI-nummer 327
FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-10
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13
Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29

Ursprungsland/hemland
Ryssland

Användningsområde
Bruks-, vakt- och sällskapshund

FCI-klassifikation
Grupp 2, sektion 1:4

Bakgrund/ändamål
Rysk Svart Terrier skapades under sent 1940-tal och tidigt 1950-tal genom selektiv avel med raser som rottweiler, riesenschnauzer, airedaleterrier och newfoundlandshund. Riesenschnauzer anses vara den huvudsakliga anfadern till rasen. Den ursprungliga uppfödningen skedde under överinseende av militärens kynologiska skola utanför Moskva och hundarna var uppstallade i deras kennlar som hette ”Röda stjärnan”. Syftet med korsningarna var att få fram en stor, modig, stark och arbetsvillig brukshund med uttalad vaktinstinkt; en hund som kunde brukas för många ändamål och som acklimatiserade sig till ett varierande klimat.
Rasen erkändes av FCI 1984.

Helhetsintryck
Rysk Svart Terrier skall vara en stor hund med aningen lång kropp, mycket atletiskt byggd och av en robust modell och härdig konstitution. Rasen skall ha kvalitéer som massiv benstomme och kraftfull muskulatur. Den skall vara symmetrisk med stort huvud och kompakt kropp med voluminös och djup bröstkorg.
Könsprägeln skall vara tydlig.

Viktiga måttförhållanden
Kroppslängden skall något överskrida mankhöjden, hos tikar kan det vara än mer tydligt. Bröstdjupet skall inte vara mindre än halva mankhöjden. Huvudets längd skall inte understiga 40% av hundens mankhöjd. Nospartiet skall vara något kortare än skallen.

Uppförande/karaktär
Rysk Svart Terrier är en värdig och självsäker hund, som är välkontrollerad i alla situationer. Om förhållandena så kräver intar den ögonblickligen försvarsställning – för att lika snabbt återgå till lugn när hotet försvinner. Den här välbyggda rasen är älskvärd, vänlig, anspråkslös, smart och har stor uthållighet. Rysk Svart Terrier är lättlärd och tålig i olika klimat; den tål hårt arbete och är pålitlig.

Huvud
Huvudet skall vara i proportion till kroppen om än stort, massivt och långt.

Skallparti
Skalle: Skallen skall vara ganska bred med flat panna. Skallens och nospartiets överlinjer skall vara parallella. Ögonbrynsbågar och nackknöl skall vara måttligt uttalade.
Stop: Stopet skall vara markerat men inte överdrivet.

Ansikte
Nostryffel: Nostryffeln skall vara stor och svart.
Nosparti: Nospartiet skall vara kraftigt, brett och något kortare än skallen. Nospartiet skall vara brett vid basen för att avsmalna svagt mot nostippen. Mustascherna och skägget accentuerar nospartiets volym och ger ett trubbigt och rektangulärt utseende.
Läppar: Läpparna skall vara tjocka, välpigmenterade och åtsmitande. Läppränderna skall vara mörka.
Käkar/Tänder: Saxbett med komplett bett (42 tänder). Tänderna skall vara stora, vita och tätt placerade mot varandra. De nedre incisiverna skall vara placerade i en linje.
Kinder: Kindbenen skall vara torra med rundade men inte framträdande kinder.
Ögon: Ögonen skall vara rakt och brett ansatta. De skall vara medelstora och ovala med mörk färg. Ögonränderna skall vara svarta, strama och sluta tätt an.
Öron: Öronen skall vara hängande. De skall vara högt ansatta, symmetriska, medelstora och trekantiga. Den inre kanten skall ligga tätt mot kinden. Öronlapparna skall vara stadiga utan veck.

Hals
Halsen skall vara stark, torr och muskulös. Halsens längd skall vara ungefär densamma som huvudets längd och den skall vara ansatt i 40-45 graders vinkel till horisontalplanet. Nackböjen skall vara kraftig och välutvecklad.

Kropp
Kroppen skall vara välbalanserad, solid, djup och voluminös.
Överlinje: Överlinjen skall slutta något från manken till svansroten.
Manke: Manken skall vara hög och tydligt markerad, vilket är mer uttalat hos hanhundar än tikar.
Rygg: Ryggen skall vara stark, plan och muskulös. Den faktiska rygglängden skall vara densamma som halva längden mätt från manke till svansrot.
Ländparti: Ländpartiet skall vara kort, brett, muskulöst och lätt välvt. Dess längd skall vara som hälften av den faktiska rygglängden.
Kors: Korset skall vara brett, muskulöst, måttligt långt och lätt sluttande.
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara bred och djup med något välvda revben. Bröstkorgen skall i genomskärning vara oval. Bröstkorgens undre del skall vara i nivå med armbågen eller strax därunder. Bröstbenet skall vara långt och förbröstet skall nå något framför skulder/överarmsled och vara välmusklat.
Underlinje och buk: Underlinjen skall vara i nivå med armbågsleden eller något under. Buklinjen skall vara måttligt uppdragen. Flankerna skall endast vara svagt utvecklade.

Svans
Svansen skall vara högt ansatt och kraftig vid svansroten. Under rörelse är svansen buren glatt uppåt men svansroten skall inte vara böjd in över ryggen (ekorrsvans). I hemlandet kuperas svansen traditionellt. Längd eller form på en okuperad svans är oväsentlig vid bedömning av hunden. Önskvärd form på den okuperade svansen är sabel eller som en lös båge över ryggen.
SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE

Extremiteter
Framställ
Helhet: Framifrån sett skall frambenen vara raka och parallella. Avståndet från armbågsbenet till marken skall motsvara 50-52 % av mankhöjden.
Skulderblad: Skuldrorna skall vara långa, breda och väl tillbakalagda. Vinkeln mellan skulderblad och överarm skall vara ca 100 grader.
Överarm: Överarmarna skall vara muskulösa och inte kortare än skulderbladen.
Armbåge: Armbågarna skall ligga tätt an mot kroppen.
Underarm: Frambenen skall vara raka, tjocka och med rund benstomme. De skall vara lodräta, sedda både framifrån och från sidan.
Mellanhand: Mellanhänderna skall vara korta, massiva och något sluttande sedda från sidan.
Framtassar: Framtassarna skall vara stora, kompakta och runda. Trampdynor och klor skall vara svarta.

Bakställ
Helhet: Bakifrån sett skall bakbenen vara raka och parallella. De skall vara bredare ställda än frambenen. Sett från sidan skall bakstället vara placerat något bakom hunden.
Lår: Låren skall vara måttligt långa, något lutande och breda med välutvecklade, voluminösa muskler.
Knäled: Knäleden skall vara välvinklad.
Underben: Underbenen skall inte vara kortare än lårbenen.
Mellanfot: Mellanfötterna skall vara kraftiga, låga och lodrätt ställda. Inga sporrar.
Baktassar: Baktassarna skall vara något mindre än framtassarna och tenderar en oval form. Klor och trampdynor skall vara svarta.

Rörelser
Rörelserna skall vara fria och harmoniska med mjuk böjning i lederna. Den typiska gångarten är energiskt, långsträckt trav från kraftfullt påskjut i bakstället och signifikant lång räckvidd i framstället.Överlinjen skall vara bibehållet fast under rörelse.

Hud
Huden skall vara stram och åtliggande utan veck eller lös hud men dock elastisk. Den skall vara jämnt pigmenterad.

Päls
Pälsstruktur: Pälsen skall vara en rustik och tjock dubbelpäls. Den består av grovt, tjockt, något vågigt täckhår och mjuk, kort och tät underull. Täckhåret skall täcka hela kroppen. Naturlig och otrimmad päls är mellan 5 och 15 cm lång. Håret på huvudet skall vara mycket välutvecklat och bilda rikliga mustascher, skägg och ögonbryn. Benen skall vara täckta av lång, tät päls. Korrekt pälspresentation krävs. Den klippta pälsen skall förstärka helheten av en stark och självsäker hund och får på inget sätt vara extrem eller dekorativt utstuderad. Pälsen lämnas längst på ben och nosparti. Klippningen skall accentuera det massiva huvudet med flat panna, väl liggande öron, stark hals och välkonstruerad kraftig kropp.

Färg
Färgen ska vara svart. Grå strån insprängt i det svarta är tillåtet men får inte täcka mer än 1/3 av kroppen.

Storlek/vikt
Mankhöjd
Hanhund
: Önskvärd mankhöjd 72-76 cm (inte under 70 cm eller över 78 cm)
Tik: Önskvärd mankhöjd 68-72 cm (inte under 66 cm eller över 74 cm)
Något högre mått tolereras förutsatt att hunden är proportionell och av excellent rastyp.

Vikt
Hanhund: 50-60 kg
Tik: 45-50 kg

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

 • Rund skalle.
 • Delvis avpigmenterade läppar.
 • Incisiver som i underkäken inte sitter på rad; små incisiver.
 • Ögon som är runda; snedställda eller tätt ansatta.
 • Hals som är för kort och otillräckligt musklad.
 • Låg manke.
 • Svankrygg eller smal rygg.
 • Länd som är för lång; smal eller otillräckligt musklad.
 • Skuldror som är för raka.
 • För korta framben.
 • Armbågar som är inåt- eller utåtvridna.
 • Tassar som är inåt- eller utåtvridna.
 • Hasor som är inåt- eller utåtvridna, eller björnhas.
 • Passgång blandat med trav.
 • Täckhår som är mjukt eller kort.
 • Rostfärgade nyanser i täckhåret.
 • Avsaknad av underull.

Allvarliga fel

 • Dålig könsprägel.
 • Timid eller överexalterat uppförande.
 • Huvud som är kort eller lätt.
 • Synligt tredje ögonlock; ljus ögonfärg.
 • Kors som är plant eller för brant.
 • Bröstkorg som är grund eller kort.
 • Ekorrsvans.
 • Krokiga framben.
 • Rörelser med kort steg, tunga eller tröga rörelser.
 • Täckhår som är silkigt.

 

Diskvalificerande fel

 • Aggressiv eller extremt skygg.
 • Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.
 • Typglidning mot ursprungsraserna.
 • Nostryffel som inte är svart.
 • Blå ögon eller olikfärgade ögon.
 • Avsteg från saxbett eller saknade tänder.
 • Täckhår som är släthårigt; avsaknad av behäng på huvud, bröst och ben.
 • Annan pälsfärg än den i standarden.
 • Vita fläckar eller markeringar.
 • Tydliga fläckar med grå färg.

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.