Ordförande: Carina Melanoz
Skicka mail

Vice ordförande: Magdalena Lennartsson
Skicka mail


Sekreterare: Annica Andersson
Skicka mail


Kassör: Sofie Abbereus
Skicka mail


Ledamot: Anders Östman
Skicka mail

fotosaknas
Suppleant: Cathrine Diits
Skicka mail

fotosaknas
Suppleant: Åsa Håkansson
Skicka mail

Valberedning:

fotosaknas

Avel:

Sofie Abbereus

Mentalsektor:

Carina Melanoz

Utställningssektor:

Magdalena Lennartsson

Valphänvisning:

Här hittar du planerade valpkullar

Aktivitetsgrupp:

Styrelsen

Ryska Posten:

Ansvarig utgivare: Carina Melanoz
Redaktion: Pia Ekeland

Hemsida:

Anders Östman

Svart-ting shoppen:

Anders Östman