Ordförande: Carina Melanoz
Skicka mail

Vice ordförande: Magdalena Lennartsson
Skicka mail


Sekreterare: Annica Andersson
Skicka mail


Kassör: Sofie Abbereus
Skicka mail


Ledamot: Anders Östman
Skicka mail

fotosaknas
Suppleant: Cathrine Diits
Skicka mail

fotosaknas
Suppleant: Tommy Holmberg
Skicka mail

Valberedning:

fotosaknas

Avel och mentalsektor:

Carina Melanoz

Utställningssektor:

Magdalena Lennartsson

Valphänvisning:

Valphänvisning kommer framöver att ske på hemsidan

Aktivitetsgrupp:

Ryska Posten:

Ansvarig utgivare: Carina Melanoz
Redaktion: Pia Ekeland

Hemsida:

Anders Östman

Svart-ting shoppen:

Anders Östman