Ordförande: Carina Melanoz
Tålebo 104
384 91 Blomstermåla
Skicka mail

fotosaknas

Vice ordförande: Eva-Marie Tholérus
Olivedalsgatan 10
413 10 Göteborg
Skicka mail


Sekreterare: Lotta Norman Falk
Skicka mail


Kassör: Pia Ekeland
Körlinge 4
186 91 Vallentuna
Skicka mail


Ledamot: Anders Östman
Riksvägen 38
241 94 Hurva
Skicka mail

fotosaknas

Suppleant: Katarina Carlsson
Grimhult 302
380 53 Fliseryd
Skicka mail

fotosaknas

Suppleant: Malin Blanck
Norra Kaggeboda 84
761 92  Norrtälje
Skicka mail

Valberedning:


Mats Persson (sammankallande)
Skicka mail

fotosaknas
Ann-Margreth Paulsson
Skicka mail

fotosaknas

Krister Gadd

Avel och mentalsektor:

Carina Melanoz
Pia Ekeland
Se ovan

Utställningssektor:

Eva-Marie Tholerus
Lotta Norman Falk
Se ovan

Valphänvisning:

Lotta Norman Falk
Se ovan

Ryska Posten:

Ansvarig utgivare: Carina Melanoz
Redaktion: Pia Ekeland
Se ovan

Hemsida:

Anders Östman
Se ovan

Svart-ting shoppen:

Anders Östman
Lisbeth Embrin
Se ovan