Ordförande: Carina Melanoz
Skicka mail

fotosaknas

Vice ordförande: Eva-Marie Tholérus
Skicka mail


Sekreterare: Lotta Norman Falk
Skicka mail


Kassör: Sofie Abbereus
Skicka mail


Ledamot: Anders Östman
Skicka mail

Suppleant: Magdalena Lennartsson
Skicka mail

fotosaknas

Suppleant: Krister Gadd

 

Valberedning:

fotosaknas
Cathrine Diits (sammankallande)
Skicka mail

fotosaknas
Fredrik Hill
Skicka mail

fotosaknas
Åsa Lindblad
Skicka mail

Avel och mentalsektor:

Carina Melanoz
Eva-Marie Tholérus
Lotta Norman Falk

Utställningssektor:

Magdalena Lennartsson

Valphänvisning:

Lotta Norman Falk

Aktivitetsgrupp:

Eva-Marie Tholérus
Lotta Norman Falk

Ryska Posten:

Ansvarig utgivare: Carina Melanoz
Redaktion: Pia Ekeland

Hemsida:

Anders Östman

Svart-ting shoppen:

Anders Östman
Lisbeth Embrin