Stockholm Hundmässa

Snart är det dags för Stockholm Hundmässa 7-8 december och vår monter på rasklubbstorget.
Om du är intresserad av att hjälpa till med montern så hör av dig till Sirpa per mail.