Rysk Svart Terrierklubbens officiella rasutställning 2014

Välkommen till Rasklubben för Rysk Svart Terriers officiella rasutställning
Söndagen den 6 Juli 2014 på Saxnäs BK; Öland

Domare : Brith Andersson
OBS! Sista anmälnings- och betalningsdag 9:e juni

Anmälan till utställningen är nu stängd

Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 och 6-9 månader 180:-
Juniorklass 9-15 månader 280:-
Unghundsklass 15-24 månader 280:-
Öppen klass 15 månader 280:-
Championklass 280:-
Veteranklass (över 8 år) 180:-

Avgiften sätts in på Rysk Svart Terrierklubbens pg. 441 85 44-5

Vaccinationsbestämmelser
För att få delta måste hunden vara vaccinerad mot valpsjuka. Hundar under 1 års ålder skall vara vaccinerade vid lägst 10 veckors ålder. Förstagångsvaccination skall vara gjord senast 14 dagar innan tävlingsdagen.
SKK rekommenderar att deltagande hundar är vaccinerad mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta)

För upplysningar:
Kjell Hallgren 0708-420114, khallgren3@gmail.com
Pia Ekeland 08-51025292, kennel.nightmare@alfa.telenordia.se

Exteriörbeskrivning:
I samband med utställningen kan du exteriörbeskriva din hund. Anmäl intresse till Carina Melanoz på carina.melanoz@gmail.com eller 076-328 97 80.
Du kan även anmäla detta vid ankomst till lägret.
Priset för exteriörbeskrivningen är 150:- / hund