Rasmontern på Stockholms Hundmässa 8-9 dec

Hej alla medlemmar!
Hoppas ni alla har det bra i sommartider.
Tiden går fort och snart är det dags att anmäla om vi vill delta med rasmonter på Stockholms hundmässa den 8-9 december.

Montern iordningställs eftermiddag/kväll den 7 december och plockas ned på kvällen den 9 december. Under lördagen och söndagen måste montern vara bemannad från morgon till kväll så länge mässan är öppen. Då det kan vara ganska tröttande för våra hundar att stå för länge i montern och kanske även för oss så är allt deltagande välkommet, såväl kortare som längre insatser är till stor hjälp för klubben och möjliggör att vi kan visa upp vår härliga ras för alla besökare.
Många besökare är nyfikna och vill bara titta och klappa på våra hundar, andra har även mer frågor kring rasen. Känner man sig osäker så behöver man aldrig stå själv utan tillsammans med någon som är mer van. Det är alltid en första gång för alla.
Det utgår ingen ersättning utan arbetet är ideellt för vår ras och vår klubb, eventuellt boende står varje medlem för.
Klubben får ett fåtal inträdesbiljetter gratis men brukar köpa till några extra, dessa går i första hand till dem som har med sig hund till montern.
Finns intresse skulle vi kunna se om vi kan samordna att vi äter tillsammans någonstans på lördagskvällen. Vi behöver få in anmälan om ni har möjlighet att deltaga och vilka tider senast den 24/9.

Anmälan sker till styrelsen@rysksvartterrierklubben.se

Maila eller ring gärna om ni har några frågor, funderingar eller förslag till:
styrelsen@rysksvartterrierklubben.se

Carina: 0763- 289 780
Eva-Marie Tel: 0707-431 888
Lotta Tel: 0739-411 513