Rasmontern på Stockholms Hundmässa 14-15 december 2019

Tiden går fort och nu är det snart dags igen för Stockholms Hundmässa och rasmonter!

I år planerar rasklubben att ha en monter på Stockholms Hundmässa i Älvsjö. Det är dessutom i år Nordisk Vinnarutställning och då brukar det komma många deltagare från våra nordiska grannländer.

För att vi ska kunna ha en rasmonter på plats och visa upp vår underbara ras måste vi få hjälp av er medlemmar. Vi efterlyser nu fler hundar med ägare som kan delta i montern, ju fler deltagare vi är desto sjystare för varje hund som deltar i montern. Med få hundar blir det många timmar för varje hund vilket är väldigt belastande och ansträngande för våra hundar. Vi måste även sätta upp rasmontern på fredagen och ta ned den på söndagskvällen, många deltagare reser långt och kan ha svårt att täcka upp alla dagar därför behöver vi hjälpas åt. Det är många besökare som kan vara nyfikna på vår ras och vill komma fram och klappa i montern och därför krävs det att de hundar som deltar är stabila i kontakt med främmande människor och den miljö som det är på mässan. Vi som deltar är representanter för vår ras och hundarna ska vara kammade, badade och klippta efter rasstandarden. Behöver ni råd kring hur man klipper sin hund eller tips var ni kan få hjälp i ert närområde är ni välkomna att höra av er till rasklubben, Carina Melanoz tel: 0763- 289 780.

Många besökare i vår monter har frågor kring rasen om till exempel pälsvård, hälsa och rasens egenskaper, känner man sig osäker så behöver man aldrig stå själv utan tillsammans med någon som är van och har mer kunskap om rasen. Det är alltid en första gång för alla.

Montern kommer iordningställs sen eftermiddag/kväll fredagen den 13 december och plockas ned på kvällen den 15 december efter kl 18.00. Under lördagen och söndagen måste montern alltid vara bemannad från kl: 09.00-18.00. Det utgår ingen ersättning utan arbetet är ideellt för vår ras och vår klubb, eventuellt boende står varje medlem för. Klubben får ett antal inträdesbiljetter gratis men brukar köpa till några extra, dessa går i första hand till dem som har med sig hund till montern.

Vi behöver få in anmälan om ni har möjlighet att deltaga snarast.

Maila gärna om ni har några frågor eller vill anmäla er till medverkan. Använd formuläret nedan.

Skriv gärna om ni kan vara behjälpliga med att sätta upp montern på fredag eftermiddag/kväll, ta ned den på söndagskvällen och/eller vilka tider ni kan stå i montern samt med vilken hund.