Rasklubbens olika tävlingar

Rasklubben har sedan en tid tillbaka kommit fram till att vi vill ha flera olika tävlingar i
klubbens regi för att främja att våra medlemmar kommer i gång att träna och tävla sina
hundar, inom flera olika områden över hela året. Vi har haft ett par år med pandemi som gjort
det svårt att starta upp dessa nya tävlingar, men nu har det lättat och vi vill såklart inte vänta
med att komma i gång. Sedan tidigare finns årets utställningshund som nu kompletteras med
årets brukshund samt årets allroundhund. Glöm inte att det även finns vandringspriser att tävla
om. All information finns på hemsidan under tävling.

Har man tävlat från 2022-01-01 kan alla medlemmar skicka in sina resultat och få det
tillgodoräknat retroaktivt till och med 2022-04-30. För de som tävlar i mars och framåt har
man alltid en månad på sig att skicka in resultat, se statuter nedan.

Pokaler för de olika tävlingarna kommer delas ut på medlemsmötet i samband med annan
prisutdelning såsom för de olika klubbmästerskapen/KM (KM sker på plats och alla tävlar
samma dag), vinnarna kommer fotograferas för hemsidan och tidningen, om man vill.
Nu satsar vi på att komma ut och visa upp vår härliga bruksras och visar på bredden och alla
kvalitéer den har.

Har ni några frågor eller funderingar så kontakta gärna rasklubben här

Här hittar du tävlingssidan