RAS – sluttyckande

Hej!

RAS – rasspecifik avelsstrategi har nu legat ute ett antal veckor där vi medlemmar har haft möjlighet att få inkomma med tankar och åsikter. Vi har även haft ett par möten med representant för Avel och hälsa i SBK som inkommit med en del tankar och åsikter kring utformande av RAS. Det har skett en del omformuleringar och ändringar i löpande text, huvudsakligen informativt förtydligande och formalia, läs gärna igen och jämför. Vi har även haft möte med aktuella uppfödare i Sverige som för närvarande är tre stycken.
Det som inkommit för betänkande är kring valphänvisning i klubbens regi=RAS mål på kort och lång sikt vad gäller det mentala och hälsa samt ett förtydligande. RAS och valphänvisning måste hänga ihop och ska ha en röd tråd.

Avvikande önskemål från RAS som inkommit från medlemmar. Börjar med inkomna förslag sen står det RAS som är det liggande förslaget. Är röd markerat i RAS dokumentet där det inkommit andra förslag.

• Önskemål om förtydligande kring samma krav gällande tik som hane – åtgärdat
• HD

På kort sikt
Andel belastade individer till 35% – RAS 30%
Andel röntagde till 70% – RAS 80%
Minska D+E av belastade till 25% – RAS 40%
På lång sikt
Andel röntagde 80% – RAS 85%
Andel belastade HD 30% – RAS 20%
Andel D+E 10% – RAS 30%

• ED
På kort sikt
Andel belastade 25% – RAS 20%
Röntgade 70% – RAS 80%
På lång sikt
Andel röntgade 80% – RAS 85%
Andel belastade 20% – RAS 10%

• Mentalt
På kort sikt
ej stå att ett föräldradjur bör ha mentaltestats – RAS ett av föräldradjuren bör ha mentaltestats.
På lång sikt
Andelen genomfört MH 85%
Föräldradjuren bör ha gjort MT borde stå på både på kort och lång sikt


Valphänvisning/RAS

  1. RAS valphänvisning/RAS från rasklubben- fria individer HD A, B och ED 0
  2. RAS excellent öppen/ bruksklass.
  3. Förtydligande kring testning – förslag. Testning ska vara dokumenterat för JLPP och HUU så kombination av två anlagsbärare ej kan ske.

Inkomna förslag

  1. Valphänvisning från rasklubben på HD A, B, C i kombination med ED 0/0, 1/1, 0/1. Hur det kombineras är upp till uppfödaren.
  2. Utställd med minst very good i öppen/bruksklass.
  3. Förtydligande kring testning – inte inkommit skriven text som förslag

Har ni medlemmar tankar eller åsikter om att något fattas eller behöver förtydligas/ändras så ser vi gärna att ni inkommer med det så vi kan ta det i beaktande innan slutversionen skickas in till SBK och sedan SKK för fastställande. RAS kommer ligga ute t o m 5 december för möjlighet att läsa igenom och återkoppla. RAS är ett mycket viktigt dokument där man kan följa, utvärdera samt sätta upp mål framåt för vår ras inom flera olika områden såsom hälsa, mentalt, exteriör och tävling, för att kunna bibehålla och utveckla en sund och frisk fortsatt bruksras. Uppföljning ska ske årsvis med medlemmarna samt en större utvärdering och planering av RAS framåt vart femte år. Dokumentet är fortfarande levande, bortse från ev formalia (språkligt). Har ni frågor eller funderingar kontakta gärna rasklubben.

Använd gärna kontaktformuläret här.