NY VALORDNING

Vid årsskiftet infördes en reviderad grundstadga för Svenska Brukshundklubben och den 1 juli började reviderade normalstadgar att gälla för samtliga föreningar inom SBK:s organisation.

Utöver några mindre korrigeringar och förändringar är den största skillnaden i stadgarna implementeringen av den nya valordningen. Den nya valordningen gäller inom hela Svenska Brukshundklubben och ”ställer om” arbetssättet kring valberedningens förslag samt personval.
Syftet med valordningen är bland annat att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen, samt förhindra möjligheten att ”ropa namn från golvet” under pågående årsmöten.

Den nya valordningen innebär följande:
• Ett preliminärt förslag från valberedningen presenteras i november
• Medlemmar kan därefter nominera ytterligare kandidater till styrelsen
• Eventuellt inkomna kandidater skickas vidare till valberedningen
• Valberedningen skickar sitt slutliga förslag till styrelsen inför årsmötet
• Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna inför årsmötet


Valberedningens förslag ska fortsatt baseras på förslag och synpunkter från rasklubbens medlemmar och alla medlemmar är välkomna att skicka in sina förslag till valberedningen löpande under verksamhetsåret.

Viktiga datum i den nya valordningen
• Valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna senast den 15 november
• Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater fram till den 15 december
• Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7 (varierar beroende på datum för årsmötet).

Information om hur man nominerar ytterligare kandidater framgår av stadgarna. Vid årsmötet är det endast möjligt att välja kandidater som är nominerade enligt valordningen. Samtliga personer som nomineras till styrelsen ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.

Mer information om den nya valordningen finns i de reviderade stadgarna. Dessa hittar du här

Du kan också läsa mer på Svenska Brukshundklubbens hemsida

Har du frågor om de reviderade stadgarna är du välkommen att kontakta styrelsen via kontaktformuläret