Information från valberedningen till 2024

Valberedningens förslag till årsmötet 2024 presenteras senast den 15:e november 2023. Se nedan poster i styrelsen som omfattas:

Alla medlemmar kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Insända kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. Förslaget ska ange:
• vilken funktion som avses
• namn
• en kort presentation
• uppgift om att den föreslagne kandiderar
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december
Därefter är nomineringen avslutad.
När nomineringsperioden är slut kommer valberedningen att arbeta fram sitt slutliga förslag.

Använd gärna Kontaktformuläret för att skicka in ditt förslag.

Valberedningens förslag:

FunktionValValberedningens förslagNuvarande innehavare av post
Ordförande 1 årJaCarina MelanozCarina Melanoz
Ledamot / sekreterare 2 årJaAnnika AnderssonAnnika Andersson
Ledamot 2 årJaMagdalena LennartssonMagdalena Lennartsson
Ledamot / kassör 1 år kvarNejSofie Abbereus
Ledamot 1 år kvarNejAnders Östman
Suppleant 1 år kvarNejCatherine Diits
Suppleant 2 årJaÅsa HåkanssonTommy Holmberg
Revisor 1 årJaLena HemmingssonLena Hemmingsson
Revisor 1 årJaMonica LarssonMonica Larsson
Revisorsuppleant 1 årJaConny HåkanssonConny Håkansson