Information från valberedningen 2022

Valberedningens förslag till årsmötet 2023 presenteras senast den 15:e november. Se nedan poster i styrelsen som omfattas:

Alla medlemmar kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Insända kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. Förslaget ska ange:
• vilken funktion som avses
• namn
• en kort presentation
• uppgift om att den föreslagne kandiderar
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december
Därefter är nomineringen avslutad.
När nomineringsperioden är slut kommer valberedningen att arbeta fram sitt slutliga förslag.

Använd gärna Kontaktformuläret för att skicka in ditt förslag.

Valberedningens förslag:

FunktionValValberedningens förslagNuvarande innehavare av post
Ordförande 1 årJaCarina MelanozCarina Melanoz
Ledamot / sekreterare 1 år kvarNej Annika Andersson
Ledamot 1 år kvarNejMagdalena Lennartsson
Ledamot / kassör 2 årJaSofie AbbereusSofie Abbereus
Ledamot 2 årJaAnders ÖstmanAnders Östman
Suppleant 2 årJaCatherine DiitsCatherine Diits
Suppleant 1 år kvarNejTommy Holmberg
Revisor 1 årJaLena HemmingssonLena Hemmingsson
Revisor 1 årJaMonica LarssonMonica Larsson
Revisorsuppleant 1 årJa Conny HåkanssonVakant