Årets utställningshund 2022

Årets utställninghund 2020 och 2021 – inga tävlingar genomförda p g a Covid-19 pandemi

Årets utställningshund 2019

Årets utställningshund 2018

Årets utställningshund 2017