Anmälan exteriörbeskrivning

Nu har du möjlighet att genomföra en officiell exteriörbeskrivning av din Rysk Svart Terrier.
Krav är att hunden är minst 18 månader.
Även övriga bruksraser är välkomna med sin anmälan. Skulle vi bli överbokade kommer Rysk Svart Terrier att ha företräde.
OBS! Anmälan är bindande och sista anmälningsdag är 22:e april
För att genomföra detta arrangemang på ett Coronasäkert sätt välkomnar vi endast EN person per hund

Datum: Lördagen den 8:e maj

Domare: Nils Molin

Plats: Humlegården, Jonslund

Kostnad: 150 kr betalas in till klubbens plusgiro 441 85 44-5.
Glöm inte att ange namn på dig och hunden på inbetalningen

Uppgifter nedan märkta med * är obligatoriska

Uppgifter ägare

Uppgifter hund