Styrelsemöte Rysk Svart Terrierklubben

0

Har du frågor eller synpunkter som du vill att styrelsen skall ta upp ber vi dig att maila in dessa via kontaktformuläret
Protokoll från styrelsemötena hittar du under menyn Klubben > Styrelsen > Styrelseprotokoll