Rysk Svart Terrierklubbens officiella utställning 2017

Välkommen till Rasklubben för Rysk Svart Terrierklubbenss officiella utställning
Utställningen äger rum lördagen den 8:e juli 2017 på Saxnäs BK på Öland

Domare: Natalja Skalin
Anmälningsavgifter:

  • Valp 150:
  • Junior, unghund, öppen, bruks, champion 300:-
  • Veteran 240:-

Avgiften sätts in på Rysk Svart Terrierklubbens pg. 441 85 44-5
För att deltaga krävs att du är medlem i Rasklubben för Rysk Svart Terrier.
OBS! Sista anmälnings- och betalningsdag 1:e juni

Vaccinationsbestämmelser
För att få delta måste hunden vara vaccinerad mot valpsjuka. Hundar under 1 års ålder skall vara vaccinerade vid lägst 10 veckors ålder. Förstagångsvaccination skall vara gjord senast 14 dagar innan tävlingsdagen.
SKK rekommenderar att deltagande hundar är vaccinerad mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta)

För upplysningar:
Lotta, 073-941 15 13 eller Eva-Marie 070-743 18 88 eller skicka ett mail på anmalan@rysksvartterrierklubben.se

Anmälan till utställningen

Anmälan är stängd