Rysk Svart Terrierklubbens inofficiella rasutställning 2016

Välkommen till Rasklubben för Rysk Svart Terriers inofficiella rasutställning
Utställningen äger rum lördagen den 2:e juli 2016 på Saxnäs BK på Öland

Domare: Annika Ulltveit-Moe
Anmälningsavgift 200:-/ hund, 100:-/valp eller veteran.
Avgiften sätts in på Rysk Svart Terrierklubbens pg. 441 85 44-5
OBS! Sista anmälnings- och betalningsdag 3:e juni

Vaccinationsbestämmelser
För att få delta måste hunden vara vaccinerad mot valpsjuka. Hundar under 1 års ålder skall vara vaccinerade vid lägst 10 veckors ålder. Förstagångsvaccination skall vara gjord senast 14 dagar innan tävlingsdagen.
SKK rekommenderar att deltagande hundar är vaccinerad mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta)

För upplysningar:
Ann-Margreth Paulsson, 0410-273 82 anmalan@rysksvartterrierklubben.se

Anmälan till utställningen

Om du tänker anmäla mer än en hund måste ett formulär fyllas i per hund.

Anmälan är stängd