Regler för klubbmästerskap (KM) i Bruks respektive Bevakning (antagna vid Årsmötet-2015):

  • Tävlas i den klass man är uppflyttad till
  • Tävlas på en officiell tävling
  • Anmäls per e-post till rasklubben (sekr.) senast dagen före tävlingen
  • Anmäls att detta är ett tävlingsresultat till klubbmästerskap i Bruks eller Bevakning
  • Det måste gå att bekräfta att det är anmält senast dagen innan annars gäller inte resultatet
  • Endast ett tävlingstillfälle per ekipage och år

Resultatet räknas på följande vis:
Man räknar ut procentuellt mot maxpoäng i den klass/gren man tävlar i, vilken hund som har högsta medelpoängen.