Manusstopp Ryska Posten

Idag är det manusstopp för bidrag till Ryska Posten.

Vi hoppas du vill bidraga med berättelser, foton eller annat material som kan publiceras i vår klubbtidning.

Vi ber att du mailar in dina bidrag till redaktionens mailadress