• Subcribe to Our RSS Feed

Styrelsen

carina

Ordförande: Carina Melanoz
Tålebo 104
384 91 Blomstermåla
Tel: 070-478 42 31
Skicka mail

kjell

Vice ordförande: Kjell Hallgren
Olhamrakvarnsväg 7
186 40 Vallentuna
Tel: 08-512 383 23
Skicka mail

mats
Sekreterare: Mats Persson
Singelgränd 26
178 40 Ekerö
Tel: 08-560 319 99
Skicka mail

piaochgloriass
Kassör: Pia Ekeland
Körlinge 4
186 91 Vallentuna
Tel: 08-510 252 92
Skicka mail

anders
Ledamot: Anders Östman
Riksvägen 38
241 94 Eslöv
Tel: 0733-67 13 02
Skicka mail

lotta
Suppleant: Lotta Norman Falk
Holbergsgatan 130
168 45 Bromma
Tel: 0739-41 15 13
Skicka mail

fotosaknas
Suppleant: Eva-Marie Tholerus
Olivedalsgatan 10
413 10 Göteborg
Tel: 070-743 18 88
Skicka mail

Valberedning:
fotosaknas
Lena Hemmingsson (sammankallande)
Tel: 0705-89 15 95
Skicka mail

fotosaknas
Lelle Karlsson
Tel: 0706-57 92 94
Skicka mail

fotosaknas
Stefan Larsson
Tel: 0706-67 77 81
Skicka mail

Avel och mentalsektor:
Carina Melanoz
Pia Ekeland
Sirpa Hemmingberg
Se ovan

Valphänvisning:
Lotta Norman Falk
Se ovan

Ryska Posten:
Ansvarig utgivare: Carina Melanoz
Redaktion: Pia Ekeland
Se ovan

Hemsida:
Anders Östman
Se ovan