• Subcribe to Our RSS Feed

Medlemsansökan

Detta får du som medlem

  • Ryska Posten som utkommer med 4 nummer/år, varav ett är dubbelnummer.
  • Rätt att deltaga i klubbens tävlingar, utställningar, korningar, kurser och andra aktiviteter.
  • Kostnadsfri upplysning i avelsfrågor m.m.
  • Träffa och umgås med hundfolk med mångårig erfarenhet av Rysk Svart Terrier.
  • Du har även möjlighet att delta i träffar och olika arrangemang.

Medlemsavgift

Helbetalande: 600:- (Inklusive avgift till Svenska Brukshundklubben)
Delbetalande: 200:-
Familjemedlem: 75:-

Pg: 441 85 44-5

Så tveka inte anmäl dig nu!! Fyll i formuläret nedan

Medlemsansökan

(Fält märkta med * måste fyllas i – fält märkta med ** gäller delbetalande)

Ditt namn *

Din e-post *

Adress *

Postnr *

Ort *

Telefon *

Mobil

Personnummer (komplett 10 siffror) *

Hund (namn)

Medlemsnummer (gäller delbetalande) **

Tillhör klubb (gäller delbetalande) **

Meddelande *

captcha

Hantering av medlems personuppgifter


I klubbens medlemsregister finns samtliga medlemmar registrerade med:
Namn
Adress
Telefonnummer
Mailadress
Vilken/vilka hund(ar) man äger
Personnummer *
* Medlem måste uppge personnummer vid ansökan då detta krävs av SBK.
Personnumret sparas dock inte i klubbens eget medlemsregister.

Syftet med registret är, för klubben, att kunna nå våra medlemmar med information genom olika kanaler, samt att medlemmar skall kunna nå varandra.
Registret finns tillgängligt för registrerad medlem genom dels presentation i vår klubbtidning, Ryska Posten, dels på hemsidan där det ligger på en lösenordsskyddad sida

Personuppgifterna lämnas vidare till SBK (Svenska Brukshundklubben) som efter första året sköter den årliga faktureringen av medlemsavgiften.
Du kan läsa mer om SBKs hantering av personuppgifter och GDPR på deras hemsida här

Utöver detta lämnas medlems personuppgifter aldrig vidare till 3:e part.

Om du avslutar ditt medlemskap i klubben tas personuppgifterna automatiskt bort ur klubbens register.
För borttagningen av medlemsuppgifterna ur SBK’s register måste SBK kontaktas.